Tanntrekking

Når en tann ikke lenger kan repareres eller man ikke ønsker å beholde tannen, er tanntrekking et alternativ. Tanntrekking bør være et siste utvei for en ødelagt tann.

En hver tann er  et viktig ledd i tannrekken både estetisk og funksjonelt. Vi anbefaler pasienter å beholde sine egne tenner så lenge det går. Dersom en tanntrekking blir en “must” , så vil man kunne erstatte den tapte tannen med annen type behandling som krone, bro eller implantat.

Lørenskog tannlegesenter vil alltid ved en klinisk og røntgenologisk undersøkelse drøfte mulige behandlingsalternativer med pasienter og etterkomme pasientens ønske for en best mulig tannbehandling.

Visdomstenner kan derimot fjernes uten behov for senere tann erstatning. Visdomstenner fjernes ofte pga komplikasjoner som pericoronitt (betennelse i tannkjøttet), hull i tannen eller feil tannstilling som er til hinder for full frembrudd av tannen.

Tanntrekking deles i 3 grupper:

1) Enkel tanntrekking

2) Komplisert tanntrekking ofte i forbindelse med flere røttige tenner.

3) Kirurgisk tanntrekking: Ikke-fullfrembrudte visdomstenner, meget ødelagte tenner eller rotrester er ofte årsaker til at en tann må fjernes kirurgisk.

Dersom en tann må trekkes kirugisk, vil man kun betale en egenandel på ca 1500 NOK, resten refunderes av HELFO.

Kontakt 67904090 for mer info, eller bestill time her.

Tanntrekking og smerter

Mange forbinder tanntrekking med smerter. Lørenskog tannlegesenter tilbyr smertefri tanntrekking. Lokal bedøvelse settes før en tann skal fjernes. Tannlegen sjekker alltid først at tann og tannkjøtt er godt bedøvet før trekkingen settes i gang. Andre hjelpemidler finnes også for deg med tannlegeskrekk.

Kontakt 67904090 ved flere spørsmål eller bestill time her.

Tips etter tanntrekking

  • Etter tanntrekking skal man la være å drikke, spise, skylle munnen eller røyke før to timer er gått.
  • Det vil oftest blø litt ut av såret 1-2 dager etter inngrepet, noe som fører til litt blodsmak i munnen.
  • Unngå hard fysisk aktivitet det første døgnet.
  • La være å pusse for hardt i området på en ukes tid.
  • Spis og drikk helst kald mat og drikke det første døgnet.
  • La såret få være i fred slik at det tilheler.
  • Vær tålmodig. Såret kan være ømt bortimot i to uker etter tanntrekking.
  • Ved ømhet og smerte kan du ta reseptfrie smertestillende midler.
  • Ved stor hevelse, kraftig blødning, feber eller stor smerte ta kontakt med oss.
Array